Eksamensdatoer 2023

  

Eksamensdatoer 2023

ÅSNES UNGDOMSSKOLE

 

 

SKRIFTLIG EKSAMEN

 

Fredag 12. mai

         Kl. 09:00         Opplysning om trekkfag skriftlig eksamen alle elever og fag

 

Mandag 22. mai

            0900                Utdeling av forberedelsesmateriell i ENGELSK

 

Mandag 22. mai

            Hele dagen      EKSAMEN I MATEMATIKK (MAT0015)

 

Tirsdag 23. mai  

Hele dagen      EKSAMEN I ENGELSK (ENG0030)

 

 

Tirsdag 23. mai

0900                Utdeling av forberedelsesmateriell i NORSK         

 

Onsdag 24. mai            

Hele dagen      EKSAMEN I NORSK HOVEDMÅL (NOR0218)

                                   

Torsdag 25. mai

Hele dagen      EKSAMEN I NORSK SIDEMÅL (NOR0219)

 

           

 

 

 

 

MUNTLIG EKSAMEN:

 

Fredag 9. juni

            Kl. 09:00         Kunngjøring av muntlig fag

 

Mandag 12. juni

            Kl. 09:00         Kunngjøring av tema innenfor faget. Gjøres av eksaminator

            Hele dagen      Veiledning av kandidatene

 

Tirsdag 13. juni

            Hele dagen      MUNTLIG EKSAMEN etter liste satt opp av rektor