Eksamensdatoer 2024

  

Eksamensdatoer 2024

ÅSNES UNGDOMSSKOLE

 

 

SKRIFTLIG EKSAMEN

 

Tirsdag 7. mai

Kl. 09:00         Opplysning om trekkfag skriftlig eksamen alle elever og fag

 

Mandag 13. mai

Kl. 09:00         Utdeling av forberedelsesmateriell i ENGELSK

 

Tirsdag 14. mai

Hele dagen     EKSAMEN I ENGELSK (ENG0030)

 

Tirsdag 14. mai

Kl. 09:00          Utdeling av forberedelsesmateriell i NORSK

 

Onsdag 15. mai  

Hele dagen      EKSAMEN I NORSK HOVEDMÅL (NOR2018)

 

Torsdag 16. mai

Hele dagen      EKSAMEN I NORSK SIDEMÅL (NOR2019)

 

Tirsdag 21. mai

Hele dagen       EKSAMEN I MATEMATIKK (MAT0015)    

 

 

           

 

 

MUNTLIG EKSAMEN:

 

Onsdag 12. juni

Kl. 09:00          Kunngjøring av muntlig fag

                       Matematikk og naturfag vil også få oppgitt tema denne dagen

 

Torsdag 13. juni

Kl. 09:00         Kunngjøring av tema innenfor faget. Gjøres av eksaminator

Hele dagen     Veiledning av kandidatene

 

Fredag 14. juni

Hele dagen      MUNTLIG EKSAMEN etter liste satt opp av rektor