Nyttige lenker

https://www.fhi.no/

https://skooler.com/

 

Utdanningsdirektoratet  

Foreldreutvalget i grunnskolen

Utdanningsdirektoratets sider om mobbing

Forlaget Unibok sine nettbaserte bøker

Microsoft Office 365

NRK Skole

TV2 Skole

Matematikklenke

Korarti

Kikora matematikk

IST skoleadministrasjon