Jara skole

Jara skole er en liten grendeskole, omgitt av landbruksområder og skog, beliggende i Hof.

Ved inngangen til skoleåret 2023/2024 har Jara skole 52 elever.

 

Besøksadresse: Hofvegen 390, Arneberg

Hof er et lokalsamfunn på vestsiden av Glomma, ca. 8 km. fra Flisa sentrum.

I gamle protokoller kan vi lese at; "Jaren skole var tatt i bruk i januar 1910, selv om ikke alt var ferdig bygget". Skolen feiret 100-års jubileum skoleåret 2009/10.

Jara skole og barnehage har et flott uteområde, med et fantastisk nærmiljøanlegg. Hovedmålsettingen med uteområdet er å gi elevene lyst til å være aktive og utforskende.

Takket være dugnadsvillige foresatte og et positivt og engasjert lokalsamfunn, lykkes vi med dette.

Den eldste bygningen, «vestfløyen», er oppført på begynnelsen av 1960-tallet. Gym-sal ble ferdigstilt i 1968, midt-fløyen i 1984 og barnehage/østfløy i 1995. 


 

Skoletider 2022/2023:

 

1. og 2. trinn: 

Mandag, onsdag og fredag 08:00 – 12:00

Tirsdag og torsdag 08:00 – 13:30

 

3. – 7. trinn:

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag 08:00 – 13:30

Fredag 08:00  - 12:00

 

Jara skole 23

Kontaktinfo

Jara skole
Telefon 62 95 32 61

Nyheter