"Å leve med diabetes type 2" - Høsten 2023

Frisklivssentralen i Solør inviterer til lærings- og mestringssamling for deg som har, eller står i fare for å utvikle, diabetes type 2.

 

Aktuelle tema vil være «Hvordan mestre hverdagen med diabetes»:

- Hva er diabetes?

- Kosthold

- Fysisk aktivitet

- Erfaringsutveksling

Tidspunkt: Mandag 25. september 2023, kl.13.00-15.00

Sted: Nedre Kjølen Bo- og Aktivitetshus, Undervisningsrom Flisa Dagsenter.

Adr.: Frøyas gate 8, 2270 Flisa

 

Spesialsykepleier Anita Løbak Torp

Frisklivsveileder Ingrid Haagensen Woll

 

Pris: Kurset er gratis.

(Mulighet for frisklivsresept som innebærer individuell samtale og deltakelse på frisklivstrening for kroner 320,-.)

Påmelding / spørsmål: e-post: frisklivssentralen.solor@asnes.kommune.no/ Telefon 489 48 446

Påmelding innen 22. september 2023.

Legehenvisning er ikke nødvendig for å delta på kurset.