NOK: Misbruk og overgrep

Åsnes kommune er samarbeidspartner med NOK Elverum, et ressurs- kompetansesenter for mennesker som har blitt utsatt for incest seksuelle overgrep. Det betyr at alle innbyggere i Åsnes kommune kan benytte seg av tjenestene NOK tilbyr. 

NOK Elverum ønsker å hjelpe og støtte kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep i prosessen med å bearbeide disse opplevelsene. De har også et tilbud til pårørende som trenger noen å snakke med.

I tillegg driver NOK helsefremmende og forebyggende arbeid ved å gi informasjon om temaet til blant annet skoleelever, konfirmanter, studenter og lærere. Alle ansatte har taushetsplikt etter Lov om helsepersonell § 21 og opplysningsplikt § 31 dersom det er fare for liv og helse.

Det er ikke behov for henvisning og alle tilbud er gratis!

Les mer hos NOK Elverum