Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnet.

  • Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang, eller adgang til redusert pris, til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.
  • Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og slik bidra til økt livskvalitet for den enkelte.
  • Ledsagerbeviset gjelder i alle kommuner som har innført ordningen.
  • Flyselskapene godtar ikke ledsagerbevis. Hos NSB gjelder egne regler. Enkelte private kulturarrangører godtar ordningen.

 

Hvem kan søke?

Dersom du har en funksjonsnedsettelse som vil vare over tid (vanligvis i mer enn to år) og trenger ledsager for å kunne delta i blant annet kulturaktiviteter på like vilkår med andre, kan ordningen være aktuell for deg. 

Det er behovet for ledsager, ikke hvilken medisinsk diagnose du har, som avgjør om du fyller vilkårene for å få kortet.

I Åsnes er det ingen aldersgrense for hvem som kan søke om ledsagerbevis.

 

Hvordan søke?

I Åsnes er det avdelingen Koordinering, fag og forvaltning som behandler søknader om ledsagerbevis.

Det kreves vanligvis at du legger ved ett passfoto med søknaden. Har du ingen passfoto, kan du få hjelp til å få tatt et bilde av deg selv på biblioteket.

Hvis du har et gammelt ledsagerbevis, skal du ta med det slik at det kan innleveres.

Søknadsskjema finner du her (DOC, 51 kB)

 

Hvem kan være ledsager?

Du bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager.

Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt.

Ledsager får ikke godtgjørelse med mindre det inngår i en annen avtale, for eksempel i et oppdrag som støttekontakt.

 

Hvor kan jeg bruke kortet?

Ledsagerbevis gjelder i hele landet, ikke bare i kommunen du bor i.

Det gjelder der arrangører, transportselskaper og andre som krever inngangspenger har sluttet seg til ordningen.

Du må selv undersøke om kortet aksepteres på det stedet eller arrangementet du vil besøke.

I kommuner som ikke har innført ordningen med ledsagerbevis, er det få arrangører som aksepterer kortet.

Noen steder er merket med "Ledsagerbevis aksepteres"-skilt, men ikke alle.

Ledsagerbevis er en norsk ordning. Du kan ikke regne med at kortet blir akseptert i utlandet.