Elektronisk medisindispenser

Medisineringsstøtte er en tjeneste som skal hjelpe slik at riktige medisiner tas til rett tid. Maskinen varsler med lyd og lys når medisin skal tas.

Medisindispenser. - Klikk for stort bilde

Et lett trykk på knappen mater ut multidoseposen som inneholder de medisinene som skal tas på det aktuelle tidspunkt. Den har hendig størrelse og kan plasseres hvor som helst i hjemmet. 

Hvem kan få tilbudet?

Personer som har vedtak om helsetjenester i hjemmet med bistand til legemiddelhåndtering, kan tilbys medisindispenser. Det er en forutsetning at medisinene er pakket i multidose. Kommunens personale vil vurdere om medisindispenser er hensiktsmessig i de enkelte tilfellene.

Ønsker du medisindispenser?

Om du allerede har vedtak om bistand til legemiddeladministrasjon kan du si ifra til kommunens personell når de er hos deg.

Om du ikke har tjenester fra før, men ønsker hjelp med medisineringen kan du bruke bruker søknad for helse- og omsorgstjenester eller du kan ta kontakt ved Åsnes folkebibliotek. Søknaden bør være skriftlig og undertegnet av søkeren.

Hva koster det?

Dispenseren lånes gratis.