Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er teknologi som gjør det mulig å tilby nye helse- og omsorgstjenester, eller eksisterende tjeneste på en annerledes måte. Åsnes kommune tilbyr stadig nye teknologiske løsninger med mål om å fremme trygghet, mestring og aktivitet.

Åsnes kommunes satsning på velferdsteknologi er forankret i nasjonale anbefalinger og er ett av virkemidlene vi bruker for å ruste oss for framtida.

Tjenester:

 

Kunnskapsbanken finnes oversikt fra NAV om bruk av smartteknologi og apper for mennesker med nedsatt funksjon: