Elektroniske dørlåser

Åsnes kommune tilbyr elektronisk dørlås kun til de som bor ved Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus. Låsen gjør at hjemmetjenesten kan låse seg inn og ut hos tjenestemottaker på en trygg og sikker måte, uten bruk av fysisk nøkkel.

I andre boliger og private hjem benyttes nøkkelboks.