Mobil trygghetsalarm

Mobil trygghetsalarm bæres oftest på håndleddet som en klokke og fungerer også utenfor tjenestemottakers hjem. Den har knapp for å tilkalle hjelp når man trenger det.

Trygghetsalarm - Klikk for stort bilde

Varsel om hjelp går oftest til kommunens personale, men kan også settes opp til å gå til pårørende. Pårørende kan melde seg inn og ut av varslingskøen etter behov. Varselet vil inneholde trygghetsalarmens posisjon.

Mobile trygghetsalarmer kan også brukes som lokaliseringsteknologi. Den settes da opp med et geografiske «gjerde», og gir varsel når tjenestemottaker beveger seg utenfor dette «gjerdet».

 

Hvem kan få tilbudet?

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne, og andre som kan føle seg utrygge. Lokaliseringstjeneste gis kun til personer over 18 år.

Slik søker du

Du bruker søknad for helse- og omsorgstjenester eller du kan ta kontakt ved Åsnes folkebibliotek. Søknaden bør være skriftlig og undertegnet av søkeren.

Hva koster det?

Trygghetsalarmen leveres etter selvkostprinsippet. Det betyr at du betaler de faktiske utgiftene knyttet til trygghetsalarmen, i form av etableringsgebyr og en fast månedlig leie. Prisene justeres av kommunestyret en gang årlig.