Stasjonær trygghetsalarm

En trygghetsalarm er til for å skape trygghet for tjenestemottakeren i eget hjem, hele døgnet. Med en alarmknapp på håndleddet eller rundt halsen kan tjenestemottakeren ringe etter hjelp ved behov. Ett trykk på knappen og man kommer i kontakt med kommunens personal.

Trygghetsalarm med knapp for bruk på håndledd. - Klikk for stort bilde

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud til kommunens innbyggere og personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som kjenner seg utrygge ved å bo alene.

Digital trygghetsalarm er en av flere typer hjemmetjenester som kan tildeles etter søknad ut fra faglig vurdering og behov.

Trygghetsalarm apparat. - Klikk for stort bilde

Med vår applikasjon til mobiltelefon vil alarmer fra tjenestemottaker vises direkte i displayet til kommunens personal. Navn, adresse, telefonnummer, sykdom eller annen nyttig informasjon om tjenestemottaker kommer da opp på telefonen til ansatte innen helse i Åsnes kommune.

I bygninger som ikke har direktekobling til brannvesenet har kommunen valgt at det monteres røykvarsler, som har samme alarmprosedyre som trygghetsalarmen via vakttelefonen.

Røykvarsler. - Klikk for stort bilde

 

Hvem kan få tilbudet?

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

 

Slik søker du

Du bruker søknad for helse- og omsorgstjenester eller du kan ta kontakt ved Åsnes folkebibliotek. Søknaden bør være skriftlig og undertegnet av søkeren.

 

Hva koster det?

Trygghetsalarmen leveres etter selvkostprinsippet. Det betyr at du betaler de faktiske utgiftene knyttet til trygghetsalarmen, i form av etableringsgebyr og en fast månedlig leie.

For 2023 er etableringskostnaden kr. 690,-, og månedsleien for digital trygghetsalarm med røykvarsler er kr. 340,-.

Etableringskostnaden og månedsleien reguleres én gang per år henhold til kommunens gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret.