Redusert foreldrebetaling i barnehage høsten 2019

Har du lav inntekt?  Husk at du kan søke kommunen om redusert foreldrebetaling hvis inntekten i husstanden er under kr 548 500. Søknadfrist er  innen 1. august hvis søknaden skal gjelde fra august måned.

Moderasjonsordninger i Åsnes kommune pr august 2019

 

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % på øvrige barn. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ordningen gjelder for barn i både kommunale og private barnehager.

Hvis maksprisen for én fulltidsplass er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen, har du rett til redusert pris.  Maksprisen er fra 1 august kr 3040. Fra 1 aug. 2019 gjelder dette for husholdninger med en samlet brutto årsinntekt som er lavere enn kr 548 500,-. Redusert foreldrebetaling omfatter ikke kostpenger.

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdning med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2019/2020 gjelder dette for husholdninger som har lavere brutto års inntekt enn 548 500,- kr. Ordningen gjelder også for barn med utsatt skolestart.

Søknad om redusert foreldrebetaling kan gjøres hele året og den gjelder fra måneden etter du har søkt. Hvis din søknad skal gjelde fra 1.august 2019 må du søke innen denne datoen. Du søker om redusert foreldrebetaling elektronisk via kommunens hjemmesider under skjema. Husk dokumentasjon.

Fant du det du lette etter?