Utlysing av tilskuddsmidler fra Landsbyen Flisa, frist 1. oktober 2023

Årlig tildeler Landsbyen Flisa midler til grendenes utvikling og trivsel. Tildelingen skjer etter at innbyggere, lag og organisasjoner sender søknad til Landsbyen Flisa.

Formål med tilskuddene er å stimulere lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til at verdiskapende grendetiltak realiseres. Tiltakene skal samlet bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting i Åsnes.

I 2023 er det totalt kr. 400.000 i støtte, fordelt på to omganger med søknadsfrist henholdsvis 1. mai og 1. oktober. 

Les mer om hva søknaden må inneholde, kriteriene for tildeling av midler med mer her

Ta gjerne kontakt med din grenderådsleder og drøft formålet med søknaden eller innhold før søknaden sendes.

Bruk dette søknadskjemaet (DOCX, 43 kB) og send søknaden til LandsbyenFlisa@asnes.kommune.no eller Åsnes kommune, Landsbyen Flisa, Rådhusgata 1, 2270 Flisa innen 1. oktober 2023.

Et av tiltakene som fikk støtte i vår er «Idrett intro», i regi av Kjellmyra IL, Hof IL og Flisa AIL.

I forrige uke gikk startskuddet for tilbudet, og årets førsteklassinger har en høst full av aktiviteter foran seg med aktiviteter som fotball, innebandy, ski, håndball og turn.

Aktiviteten skal rulleres mellom de forskjellige anleggene idrettslagene har og bruker.

Tre personer som representerer Hof Idrettslag, Kjellmyra Idrettslag og Flisa Allianseidrettslag. - Klikk for stort bildeMartin Sund Midtsundstad (Hof IL), Veronica Rundberget (Kjellmyra IL) og Birgit Judin (Flisa AIL) samarbeider om prosjektet "Åsnes Idrett Intro". Prosjektet fikk støtte fra Landsbyen Flisa våren 2023.