Arbeidsgruppe: Økonomi og regnskap

Arbeidsgruppa for økonomi og regnskap består av seks medlemmer.

Utredningen for denne sektoren omfatter Våler, Åsnes og Grue.

Leder for arbeidsgruppa er Knut Henriksen (Grue) Knut.Henriksen@grue.kommune.no

Nå-situasjonen (desember 2022):

Våler

Antall årsverk: 3,6

Arbeidsoppgaver

 • Regnskap
 • Budsjett
 • Virksomhetsstyring
 • Fakturering
 • Årsavslutning
 • Løpende avstemninger
 • Budsjettdokument
 • Årsberetning
 • Rådgivning/veiledning
 • Refusjonskrav ressurskrevende tjenester
 • Håndtering av startlån
 • Innkjøp

 

Åsnes

Antall årsverk: 4,5

Arbeidsoppgaver

 • Regnskap
 • Budsjett
 • Fakturering
 • Innfordring
 • Årsavslutning
 • Løpende avstemninger – også vedr lønn
 • Budsjettdokument
 • Årsberetning
 • Rådgivning/veiledning
 • Refusjonskrav ressurskrevende tjenester
 
 

Grue

Antall årsverk 4,6

Arbeidsoppgaver

 • Regnskap (leverer også regnskapstjenester til interkommunalt vann og avløpsselskap – ca. 1 årsverk)
 • Løpende avstemninger
 • Årsberetning
 • Budsjett
 • Fakturering
 • Sykefraværsrefusjoner
 • Innfordring
 • Startlån
 • Innkjøp
 • Rådgivning/veiledning
 • Refusjonskrav ressurskrevende brukere
 • Tilskuddsberegning private barnehager

 

Artikkelliste