Påkobling til kommunalt vann- og avløpsnett

Ved påkobling til kommunalt vann- og avløpsnett vil en godkjent rørlegger kunne veilede deg.

I Åsnes kommune er det standard abonnementsvilkår for vann og avløp som gjelder.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (PDF, 402 kB)

 

Boligeier har ansvar for de private stikkledningene fra huset til kommunalt vann- og avløpsnett. 

Det skal monteres utvendig stoppekran (ikke for nær huset) og innvendig stoppekran.

Tilknytningsavgift for vann og avløp finnes i oversikten over betalingssatser. (PDF, 772 kB)

 

Illustrasjonen nedenfor viser grensen mellom det private og det offentlige vann- og avløpsanlegget.

 Søknadsskjema for tilknytning til kommunalt vann-/avløpsnett finner du her