Nyheter

Som et tiltak for å hindre spredning av skrantesyke er det forbudt å fôre hjortevilt i hele landet. Men dispensasjon kan gis hvis man søker om tillatelse til nødfôring.

 

 

Også i 2019 vil Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) dele ut midler til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Potten er på cirka 100.000 kroner.

 

Åsnes nærings- og utviklingsfond har fire søknadsfrister per år. 1. mars er årets første.

Arbeidet med gang- og sykkelveg langs Østre Gjesåsveg begynner i februar.

Isen ved Østre Flisa bru er tjukk nok, og dermed åpnes også strekningen Velta - Riksgrensen via Vermundsjøen. 

Etter en periode uten aktivitet er nå NAVs brukerutvalg på banen igjen.

Fra 1. januar sendes alle fakturaer på husleie, barnehage/SFO, omsorgsregninger og kommunale avgifter elektronisk.

Vi ønsker dokumentasjon av internetthastigheten i åtte områder i Åsnes. Til det trenger vi DIN hjelp. 

Åsnes kommune inviterer til konkurranse i forbindelse med anskaffelse av rammeavtale for kjøp av ladestasjoner for ladbare biler, inkludert etablering og drift.

Nå har du muligheten til å legge juletrimmen til Myrmoen. Det siste delprosjektet i arbeidet med turvegene på Myrmoen er klart til bruk.

74 prosent av husstandene på Åsnes vestside har takket ja til fiberbredbånd. Det betyr at arbeidet med fiberutbygging blir satt i gang til våren.

Skjema kan sendes på e-post til frisklivssentralen.solor@asnes.kommune.no eller leveres til servicetorget på Åsnes folkebibliotek. Trekning av premier vil skje i desember, og vinnere vil bli kontaktet på telefon.

Ungdom i Hedmark mellom 15 og 21 år betaler kun 50 kroner for å ta drosje hjem i desember.

Etter at julegata på Flisa ble åpnet 24. november har styreleder Knut Aandstad i Åsnes kommuneskoger KF fått mye ros for juletreet på rådhusplassen. Ikke spesielt fortjent, mener han selv. Han sender heller takken videre til noen som hadde to tanker i hodet samtidig.

Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det derfor til en huskeregel å bytte batteri 1. desember, som er Røykvarslerdagen.

Hedmark fylkeskommune har i november bevilget drøyt to millioner kroner til bredbåndsutbygging i Åsnes. Det betyr at utbygging av fiber i områdene Nergrenda, Skansen og Skalbukilen er langt nærmere en realisering.

Fra 3. desember er Åsnes helsestasjon å finne i Solør Renovasjons tidligere lokaler over lensmannskontoret på Flisa. Frisklivssentralen i Solør flytter inn på Bjørkheim 26. november.  

Fra mandag 12/11 kan de som bor vest for Glomma i Åsnes forvente besøk av Telenors salgsrepresentanter. Et samarbeid mellom Åsnes kommune og Telenor gjør det nå mulig å skaffe seg bredbåndstilgang via fiber i hele Åsnes vest for Glomma.

Fra 1. januar 2018 ble den borgerlig vigselsmyndigheten overført til kommunene. Dette betyr at dere fra dette tidspunkt kan gifte dere i rådhuset på Flisa. Vielsen vil bli foretatt av ordfører eller varaordfører.