Åsnes barneskole − NÅBS

   . - Klikk for stort bilde 

Prosjektet Åsnes barneskole er vedtatt av kommunestyret.  Åsnes barneskole skal bygges på skoletomten på Flisa.

Med utgangspunkt i vedtaket og de tilhørende direktivene ble skisseprosjektet utarbeidet og levert februar 2022.

Med bakgrunn i utarbeidet skisseprosjekt for Åsnes barneskole er konkurransegrunnlaget for byggingen av den nye skolen lagt ut på offentlig anbud i en to-trinnsprosess. Trinn 1 var en prekvalifiseringsfase og trinn 2 er en tilbudsfase. Tilbudsfrist fase 2 er medio september.

I konkurransegrunnlaget ligger gymsal for NÅBS som en opsjon.

Forhandlinger med tilbydere vil skje i løpet av oktober/november, med kontraktinngåelse i desember.  I perioden desember – mai vil det være en samspillsfase mellom kommunen og entreprenør. 

En byggeperiode av skole er normalt beregnet til 12-18 måneder.

Føringer for ny skole:

• Utnytte kommunens fortrinn

• Revitalisere hele skoleområdet på Flisa, som ett samlet «læringstun».

• Læringstunet skal være en integrert del av Åsnes-samfunnet og skal bidra til å styrke vår identitet og tilhørighet.

• Utnyttelse/samskaping med ungdomsskolen, videregående skole og miljøet rundt ungdomshuset/Flisa AIL sine arealer.

• Miljøfokus

• Visjonen i kommune 3.0 (Samspill med frivilligheten)

• Engasjere næringslivet

Kontaktinfo

Nye Åsnes barneskole
E-post