Jara

Jara barnehage ble etablert i 1995, og ligger landlig til i Hof. Vi er en utvidet en-avdelings barnehage med 30 plasser, med barn i alderen 1-5 år.

Klikk for stort bilde


Besøksadresse: Bjertnesenga 40, 2266 Arneberg

Personalet i barnehagen består av barnehageleder (50% på kontoret og 50% på avdeling), 2 pedagogiske ledere, 1 barnehagelærer, 1 barne- og ungdomsarbeider og en assistent.

Barnehagen er i samme hus som Jara skole, og vi benytter oss ofte av gymsalen og har noen felles aktiviteter med skolen. Ved siden av barnehagen er det en liten skog «Jungelen», som vi ofte benytter som turområde. Der finnes det grillhytte, klatrestativ m.m. I tillegg arrangerer vi ulike sammenkomster for foreldre og barn der.

Visjonen vi jobber etter er: «Jara barnehage- en del av den gode barndom». Årets fokusområde er «Vennskap og språk gjennom leken». Vår visjon bygger på våre kjerneverdier som er:

* Vi er ute i all slags vær og til alle årstider

* Alle skal bli sett og respektert for den de er

* Vi skal gi den omsorgen barn har behov for

* Vi skal støtte barna og legge til rette for gode lekesituasjoner

* Vi skal legge til rette for god språkstimulering

I tillegg er vi opptatt av tradisjoner og en spesiell tradisjon i Jara barnehage er at vi arrangerer «Gammeldags Mart’n». Til dette inviterer vi barnas besteforeldre og oldeforeldre, eller andre som står barnet nært. Dette er en innholdsrik og spennende dag for både små og store.

 

Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

Hanne Jordet Gulbrandsen
Leder/Enhetsleder
E-post
Telefon 62 95 36 10

Nyheter