Jara

Jara barnehage ble etablert i 1995, og ligger landlig til i Hof. Vi er nå én-avdelings barnehage med 24 plasser, med barn i alderen 1-5 år.


Besøksadresse: Bjertnesenga 40, 2266 Arneberg

Barnehagen er i samme bygning som Jara skole, og vi benytter oss ofte av gymsalen og har noen felles aktiviteter med skolen. Ved siden av barnehagen er det en liten skog «Jungelen», som vi ofte benytter som turområde. Der finnes det grillhytte, klatrestativ m.m. I tillegg arrangerer vi ulike sammenkomster for foreldre og barn der.

Visjonen vi jobber etter er: «Jara barnehage- en del av den gode barndom». Årets fokusområde er ÅRSTIDENE OG GLEDING. Vår visjon bygger på våre kjerneverdier som er:

* Vi er ute i all slags vær og til alle årstider

* Alle skal bli sett og respektert for den de er

* Vi skal gi den omsorgen barn har behov for

* Vi skal støtte barna og legge til rette for gode lekesituasjoner

* Vi skal legge til rette for god språkstimulering

Vi har jobber utfra Rammeplanen for barnehager og lov om barnehager, denne jobber vi kontinuerlig med. Jara barnehage har i samarbeid med samarbeidsutvalget(SU) blitt enige om å fokusere i år på ÅRSTIDENE OG GLEDING, i denne jobben skal vi jobbe med vennskap, styrke barns egenverdi, danning og anerkjennelse.

 

Kontaktinfo

Anne Karine Hytjanstorp
Leder/Enhetsleder
E-post

Nyheter