Vaksinering på ungdomsskolen 15. september

Det vil bli vaksinering mot Covid 19 ved Åsnes ungdomsskole onsdag 15. september.

Klikk for stort bilde 

Helsesykepleier med kollegaer fra Åsnes helsestasjon vil stå for vaksineringen. Det kommer kun til å benyttes vaksine fra BioNTech/Pfizer.

Det er viktig at alle fyller ut samtykkeskjemaet og egenerklæringsskjemaet og tar disse med til vaksineringen. 

Samtykkeskjema finnes her.

Skjema for egenerklæring finnes her.

Begge skjemaene sendes også som ranselpost.

Ved delt bosted trengs det underskrift fra begge foresatte.

 

De som har gjennomgått Covid 19-infeksjon skal i denne omgang ikke vaksineres.


Ved spørsmål, eller ønske om å følge sin ungdom, kontakt helsesykepleier Lise på telefon 90198568.

Ved sykdom eller fravær for den enkelte elev den 15. september blir det en oppsamling i etterkant.