Nyheter

I dag er det FNs dag for lykke. Hverdagsglede er for mange en sentral veg til lykke, og nettopp hverdagsglede er temaet for årets lokale folkehelseuke 26. april - 3. mai.

Varer som Joker Kjellmyra av ulike grunner ikke får solgt, havner ikke i søpla. I stedet kommer de til nytte ved Åsnes kommunes avdeling for psykisk helse og rus ved Kjølarønningen.

Lørdag 23. mars kl. 21 blir det helkveld med blues, rock og rockabilly på Rådhuskinoen kulturhus. Bandene Sears Crossing og Built For Speed satser på med publikums hjelp å få taket til å løfte.

Barnehagedagen 2019 arrangeres 12. mars også i Sønsterud barnehage.

Skolefritidsordningen (SFO) har søknadsfrist 1. april for skoleåret 2019-2020.

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019–2030 er lagt ut til 2. gangs offentlig ettersyn etter vedtak i Åsnes formannskap i møte 11.02.19, sak 002/19.

Fra 19. august 2019 er følgende læreplasser ledige:
* 1 i barn- og ungdomsarbeiderfaget
* 3 i helsearbeiderfaget

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Det kan søkes om tilskudd fra kommunalt viltfond. Fondet kan brukes til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.

BUA Åsnes ble offisielt åpnet tirsdag 5. februar. Torsdag 7. februar er første utlånsdag for sports- og fritidsutstyret som er tilgjengelig for utlån via BUA-ordningen. 

Frisklivssentralen i Solør ønsker velkommen til livsstilsendringskurs.

Som et tiltak for å hindre spredning av skrantesyke er det forbudt å fôre hjortevilt i hele landet. Men dispensasjon kan gis hvis man søker om tillatelse til nødfôring.

 

 

Også i 2019 vil Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) dele ut midler til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Potten er på cirka 100.000 kroner.

 

Åsnes nærings- og utviklingsfond har fire søknadsfrister per år. 1. mars er årets første.

Arbeidet med gang- og sykkelveg langs Østre Gjesåsveg begynner i februar.

Isen ved Østre Flisa bru er tjukk nok, og dermed åpnes også strekningen Velta - Riksgrensen via Vermundsjøen. 

Etter en periode uten aktivitet er nå NAVs brukerutvalg på banen igjen.

Fra 1. januar sendes alle fakturaer på husleie, barnehage/SFO, omsorgsregninger og kommunale avgifter elektronisk.

Vi ønsker dokumentasjon av internetthastigheten i åtte områder i Åsnes. Til det trenger vi DIN hjelp. 

Åsnes kommune inviterer til konkurranse i forbindelse med anskaffelse av rammeavtale for kjøp av ladestasjoner for ladbare biler, inkludert etablering og drift.