Høring - Fremtidens barnehage og skole

Åsnes kommunestyre vedtok 22. februar 2021 at utredningen «Fremtidens barnehage og skole», med utarbeidet tilleggsutredning, legges ut på høring til 6. april 2021.

Klikk for stort bilde 

Saken sendes til ny politisk behandling i kommunestyret innen juni 2021 i tråd med vedtak i k-sak 105/20. Alle høringssvar skal vurderes skriftlig og ligge som vedlegg når saken sendes ut til ny politisk behandling.

Høringsuttalelser sendes til post@asnes.kommune.no eller til Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa.

 

HER ER HØRINGSDOKUMENTENE:

Saksdokument for politisk behandling av utredningen (PDF, 613 kB)

Utredning 2020: "Fremtidens barnehage og skole i Åsnes kommune" (PDF, 5 MB)

Høringssvar fra brukergrupper som omfattes av utredningen (PDF, 9 MB)

Tilstandsvurdering av Bashammeren barnehage (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Myrsnipa barnehage (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Sønsterud barnehage (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Jara skole og barnehage (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Flisa skole (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Sønsterud skole (PDF, 3 MB)

Tilstandsvurdering av Åsnes opplæringssenter (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Åsnes ungdomsskole (PDF, 2 MB)

Økonomisk sammenstilling alle bygg (PDF, 602 kB)

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017/2018 (PDF, 2 MB)

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2019 (PDF, 3 MB)

Tilleggsutredning etter utsettelse av politisk behandling (PDF, 638 kB)

Utredning om kvalitet og progresjon i barnehage og skole bestilt av kommunestyret 240918 (PDF, 2 MB)

Telemarkforsknings sluttrapport: Analyse av omstillingsbehov og menypakke av tiltak (PDF, 2 MB)

Notat vedrørende rasfare og sikringstiltak mot naturskade på byggegrunn (PDF, 654 kB)